Aktuellt

Handläggning av ansökningar

Mellan 22 juni och 9 augusti så kommer inga ansökningar att handläggas.

Nästa kursstart

  • Gymnasiala och grundläggande kurser: 31 augusti
  • SFI, svenska för invandrare: 19 augusti

Sök en yrkesutbildning till hösten

Om du vill gå en yrkesutbildning i höst, men inte vill flytta så finns det många alternativ mellan Sundsvall i öst och Östersund i väst. Här i Ånge kan du läsa Vård och omsorg samt Barn och fritid. Läs mer om möjliga utbildningarna i Bräcke och Östersund hos Jämtlands vux och om utbildningar på distans och i Sundsvall hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Har du funderingar så kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare, Pelle på per-olof.haraldsson@ange.se

1 juli 2021 - sista datum för slutbetyg

Sedan 2012 är utgångspunkten att gymnasieexamen skall utfärdas istället för slutbetyg. Om en elev har betyg satta före den 1 juli 2012 är det fortfarande möjligt för rektor att utfärda slutbetyg. Regeringen har förlängt de nuvarande övergångsreglerna till 1 juli 2021. Efter det kan bara kurser på gymnasial nivå tagna efter 1 juli 2012 ingå i en gymnasieexamen.

Coronaviruset och dina studier 

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras kontinuerligt och vi uppmanar alla att själva hålla koll via:

Information på fler språk

Ångströmsenheten i coronatider

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer all undervisning på Ångströmsenheten från och med 18 mars att ske på distans. Alla starter för kurser i klassrumsmiljö är inställda tills augusti. Distanskurser har löpande intag.

Aktuell information från Skolchefen (vecka 21)
Lärcentrum

Håller stängt tills vidare. Även drop in tiderna är inställda. Läs mer om vem du ska vända dig till under Kontakt.

Studerar du med studiemedel?

Information om hur det blir med studiemedel om studierna påverkas av coronaviruset finns på CSN:s hemsida.

Lärcentrum

Stängt tills vidare på grund av Coronaviruset

För många går det lättare att plugga om de kommer hemifrån. Om du är en av dem, så är du välkommen till Lärcentrum i Oasen på Ångströmsenheten. Vi har öppet varje vardag för dig som studerar på alla nivåer. Här får du tillgång till:

  • Studieplatser och bärbara datorer
  • Grupprum
  • Lokalerna är anpassade för funktionshindrade
  • Skolbibliotek
  • Café
Tentamensservice

Om du studerar på högskola eller universitet så har du möjlighet att skriva din tentamen här hos oss. Kontakta oss med förfrågan minst två veckor i förväg.

Kontaktperson: Ann Axelsson

E-post: ann.axelsson@ange.se

Nästa tidsgräns för ansökningar
Grund- och gymnasienivå

Löpande intag

Yrkesutbildningar

Barnskötare samt Vård och omsorg: 30 juni

SFI, Svenska för nybörjare

Meddelas senare

Läs mer och ansök här!

Elev på Ångströmsenheten

Nötfri skola: Nötter i alla former är förbjudna på alla skolor i Ånge kommun.

Rökfri skola: Det är rökförbud på hela skolans område.

Distansstudier: Distanskurser ges av NTI. Instruktionsfilmer för elevrummet Omnius kan du hitta här!

Studiemedel: Kom ihåg att meddela CSN  om du gör några förändringar i din studieplan.

Snabba fakta om Ångströmsenheten

Antal elever 2019: 400 st

Antal kurser som erbjuds: ca 300

Ångström = 10⁻¹º m = 0,000 000 000 1 m

Följ oss gärna på Facebook för aktuell information!

Översätt den här sidan