Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasial nivå

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna "sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier." (Skollagen, 20 kap 4 §)

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vem som har rätt att delta och vilka kurser som finns. Du hittar informationen här!

På Komvux i Ånge kan du läsa matematik på plats med lärarledda lektioner. Övriga ämnen läser du på distans, med en handledare som du kan träffa på plats i Ånge enligt schema. Det finns även möjlighet att boka en plats för självstudier två eftermiddagar i veckan.

Material står eleven själv för men böcker finns också att låna på skolan när man befinner sig där (ej hemlån).

Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge. (Skollagen, 11 kap 2 §)

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om bland annat behörighet. Du hittar informationen här!

Kurser på gymnasienivå i Ånge

Kurserna läses på distans, men vi erbjuder handledning på plats i Ånge enligt schema.  Det finns även möjlighet att boka en plats för självstudier två halvdagar i veckan. Vuxenutbildningen samarbetar med andra kommuner i länet samt med andra utbildningsanordnare och erbjuder ett brett urval av kurser på distans.

Så här når du oss

Telefon: 0690-25 02 17

Postadress: Ånge kommun, Ångströmsenheten, 841 81 Ånge

Besöksadress: Västra Skolgatan 6, Ånge

Översätt den här sidan