SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

För att kunna börja Sfi måste du ha ett fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Ånge kommun.

Man har rätt att studera i SFI när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i kommunen
  • har fullständigt personnummer

Vi har kursuppstart en gång i månaden och när du gjort din ansökan får du ett brev hem med antagningsbesked. Personer inom etableringen har en månad till uppstart och övriga sökanden får börja inom tre månader från ansökan, det är dock vanligast att samtliga får påbörja sina studier inom en månad. Material är kostnadsfritt.

SFI består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D samt en läs- och skrivinlärningskurs. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning. Studieväg 1 är för dig som saknar eller har en kort skolbakgrund, studieväg 2 är för dig som har motsvarigheten till svensk grundskola och studieväg 3 är för dig som är studievan eller har en längre utbildning.

Studievägar sfi Ångströmsenheten

Observera att SFI ej är studiemedelsberättigad utbildning. Studierna är avgiftsfria.

Så här når du oss

Telefon: 0690-25 02 17

Postadress: Ånge kommun, Ångströmsenheten, 841 81 Ånge

Besöksadress: Västra Skolgatan 6, Ånge

Översätt den här sidan