Studera hos oss

Precis som längdmåttet uppkallat efter medelpadssonen Anders Jonas Ångström så är vi en liten enhet. Det tycker vi är bra för det innebär att du som elev inte försvinner i mängden.

Vuxenutbildning

Hit kommer du om du behöver komplettera och läsa in ämnen från grundskola eller gymnasium. Eller så kanske du är ny i Sverige och behöver lära dig tala, läsa och skriva på svenska. Oavsett anledning så möter du här engagerade lärare och personal som vill se dig lyckas.

Vi erbjuder:

 • Grundläggande nivå
 • Gymnasial nivå
 • Gymnasial yrkesutbildning
 • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Särskild utbildning för vuxna
Ansökan

Du söker själv dina kurser på Ånge kommuns hemsida. Du hittar även direktlänkar vid respektive utbildningsform nedan. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta våra studievägledare.

Om det inte har blivit som du har tänkt dig och du behöver ändra studietakt eller kanske avbryta, då anmäler du även det på kommunens hemsida, direktlänk finns här.

Får du problem med din ansökan hjälper vi dig på särskilda drop in-tider i Lärcentrum. Tiderna hittar du under kontakt.

Studie- och yrkesvägledare

Har du funderingar på att studera, svarar Studie- och yrkesvägledningen (SYV) på frågor om behörighet och antagning till studier. Hos SYV kan du också få veta mera om olika utbildningar och yrken, eller bolla tankar runt dina studier och din framtid.

Pelle Haraldsson
Tidsbokning
 • Telefon: 073 - 274 02 03
 • E-post: per-olof.haraldsson@ange.se
Viktiga datum
OBS alla kursstarter i klassrumsmiljö är för närvarande inställda
Grundläggande och gymnasial nivå i klassrum
 • 23 februari: sista ansökningsdag för kursstart 23 mars
Grundläggande och gymnasial nivå på distans
 • 23 februari: sista ansökningsdag för kursstart 23 mars
 • 29 mars: sista ansökningsdag för kursstart 27 april
Yrkesutbildningar, Barnskötare samt Vård och omsorg
 • 30 juni för start i augusti
SFI, Svenska för invandrare
 • 24 februari: sista ansökningsdag för kursstart 11 mars
 • 16 mars: sista ansökningsdag för kursstart 1 april
 • 20 april: sista ansökningsdag för kursstart 6 maj
 • 18 maj: sista ansökningsdag för kursstart 3 juni
Särskild utbildning för vuxna

Kontinuerligt intag

Våra utbildningar

Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasial nivå

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna "sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier." (Skollagen, 20 kap 4 §)

Rätt till att delta i utbildning på grundläggande nivå har den som:

 • Är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år).
 • Är bosatt i landet.
 • Saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskola.
 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen..

På Komvux i Ånge erbjuder vi följande kurser på grundnivå med lärarledda lektioner: Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andra språk. Övriga kurser kan sökas som distanskurser.

Material står eleven själv för men böcker finns också att låna på skolan när man befinner sig där (ej hemlån).

Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge. (Skollagen, 11 kap 2 §)

Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

 • från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år eller 
 • när hen slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

 • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge 
 • ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i den ordning som anges nedan välja dem som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan, 
 2. behöver utbildningen för att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning eller för annan behörighetskomplettering, 
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 
 4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap.)
Kurser på gymnasienivå i Ånge

Komvux i Ånge erbjuder Svenska, Svenska som andra språk, Engelska och Matematik med lärarledda lektioner och övriga kurser läses på distans. Vuxenutbildningen samarbetar med andra kommuner i länet samt med andra utbildningsanordnare och erbjuder ett brett urval av kurser på distans.

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

I Ånge ger vi två yrkesutbildningar på gymnasial nivå: Vård och omsorgs samt Barn och fritid. Båda utbildningarna ges på distans, men med moment som du gör på plats hos oss.

Vård och omsorgsutbildning för vuxna
 • Studietakt: 100 %
 • Antal poäng: 1550 p

Förutsättning för att klara utbildningen: Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk grund eller motsvarande kunskaper.

OBS! I utbildningen ingår arbetsplatsbelagd utbildning på Sundsvalls sjukhus i fyra veckor, denna är obligatorisk och kan inte väljas bort.

Barn och fritid
 • Studietakt: 100 %
 • Antal poäng: 1300 p

Förutsättning för att klara utbildningen: Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk grund eller motsvarande kunskaper.

Övriga yrkesutbildningar

Om du vill läsa en annan yrkesutbildning kan vi beställa från andra anordnare, fyll i önskemål i din ansökan!

Vill du veta mer om yrkesutbildningar i närområdet så kan du läsa mer hos Sundsvalls vuxenutbildning och Jämtlands vux.

SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

För att kunna börja Sfi måste du ha ett fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Ånge kommun.

Man har rätt att studera i SFI när man:

 • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
 • inte har grundkunskaper i svenska
 • är folkbokförd i kommunen
 • har fullständigt personnummer

Vi har kursuppstart en gång i månaden och när du gjort din ansökan får du ett brev hem med antagningsbesked. Personer inom etableringen har en månad till uppstart och övriga sökanden får börja inom tre månader från ansökan, det är dock vanligast att samtliga får påbörja sina studier inom en månad. Material är kostnadsfritt.

SFI består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D samt en läs- och skrivinlärningskurs. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning.
  
SFI 1        Kurs A och B       För dig som saknar eller har kort skolbakgrund.
SFI 2        Kurs B och C       För dig som har motsvarande svensk grundskola.
SFI 3        Kurs C och D       För dig som är studievan och har en längre utbildning.

Observera att SFI ej är studiemedelsberättigad utbildning. Studierna är avgiftsfia.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en frivillig skolform för personer över 20 år med intellektuella funktionshinder eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada och föredrar att läsa i en egen studietakt.

Syftet med särskild utbildning för vuxna 

Särskild utbildning för vuxna syftar till att ge kunskaper och färdigheter som man kan använda och ha nytta av i sitt dagliga liv.

Individuell studieplan

Varje elev studerar efter sin egen individuella studieplan. Studieplanen planeras och utvärderas av elev och lärare tillsammans.

Undervisningsgrupper

Undervisning genomförs huvudsakligen individuellt, men sker även i mindre grupper.

Kostnadsfri undervisning

Undervisningen kostar ingenting. Om man arbetar och inte får lön när man studerar kan man söka bidrag från SISUS (Statens institut för särskilt undervisningsstöd).

Översätt den här sidan