Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

I Ånge har vi yrkesutbildningar som vi ger i egen regi och utbildningar som vi köper in från andra kommuner. Våra egna utbildningar ges på distans, men med moment som du gör på plats hos oss. Om du hittar en yrkesutbildning i en annan kommun som du inte kan läsa hos oss så har vi ibland möjlighet att köpa in utbildningen. Då ansöker du hos den som anordnar utbildning och skickar sedan en kopia på ansökan till Maja Öberg på maja.oberg@ange.se.

När vi avgör om vi har möjlighet att bevilja yrkesutbildning utgår vi från:

 • Om vi har platser kvar (vi får platser beviljade av Skolverket inför varje år).
 • Om det finns ett uttalat behov av fler utbildade inom yrket i Ånge kommun.
 • Om den sökande har behov av utbildningen och förutsättningar att klara utbildningen.
 • Vad utbildningen kostar för oss att köpa (gäller utbildning i annan kommun).
Vård och omsorgsutbildning för vuxna
 • Studietakt: 100 %
 • Antal poäng: 1550 p
 • Utbildningens längd: 1,5 år

Förutsättning för att klara utbildningen: Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk grund eller motsvarande kunskaper.

OBS! I utbildningen ingår arbetsplatsbelagd utbildning på Sundsvalls sjukhus i fyra veckor, denna är obligatorisk och kan inte väljas bort.

Yrkesutbildning i annan kommun

Förutom de utbildningar du kan läsa med oss, så finns det många andra kommunala yrkesutbildningar i landet. Då vi ingår i regionalt yrkesvux så köper vi i första hand in utbildningar i Västernorrland och Jämtland förutsatt att den utbildning du vill gå finns där. Hur ansökningarna går till är lite olika i olika kommuner, men för det mesta går det till så här:

1. Ansök via den kommun som anordnar kursen. 

Du ansöker till utbildningen du vill gå hos den kommun som anordnar den.

2. Skicka ansökan till oss på Ånge kommun

Oftast gör du en ansökan digitalt, och då skriver du ut en kopia på ansökan som du skickar till oss. Om du istället gör din ansökan via en blankett så skickar du en kopia av blanketten till till Maja Öberg på maja.oberg@ange.se.

3. Beslut om interkommunal ersättning

När vi har fått ansökan så beslutar vi om vi ska betala din utbildning eller inte. Beslutet skickas både till dig och till den kommun som anordnar utbildningen.

4. Antagningsbesked

Det är kommunen som anordnar utbildningen som bestämmer om du får gå utbildningen eller inte. Det är även den anordnande kommunen som ser till att du kommer igång med dina studier.

Yrkesutbildning i annan kommun Ångströmsenheten

Viktiga datum!

Sista ansökningsdatum och kursstart för yrkesutbildningar under 2021. Sista ansökningsdag måste din ansökan vara komplett.

Våren 2022
Vård och omsorgsutbildning för vuxna
 • Startdatum: 24 januari 2022
 • Sista ansökningsdag: 26 november 2021
 • Antagningsbesked: ej fastställd
Elektriker
 • Startdatum: ej fastställd
 • Sista ansökningsdag: ej fastställd
 • Antagningsbesked: ej fastställd
 Så här når du oss

Telefon: 0690-25 02 17

Postadress: Ånge kommun, Ångströmsenheten, 841 81 Ånge

Besöksadress: Västra Skolgatan 6, Ånge

Översätt den här sidan